Taj Mahal at dusk (trash along Yamuna River)

« Previous Image

Next Image »

Your Thoughts?